Press

Pressrelease: Isela fokuserar på helheten

Varför känns vissa miljöer helt rätt? Jo, alla beståndsdelar skapar tillsammans ett gemensamt intryck. Och Isela har kompetensen att skapa helheten. I ett decennium har Patricia Trambevski från Varberg drivit designföretaget Isela. Under tiden har [...]

Fakta: Habitat Design

Hur kommer det sig att vissa platser känns helt rätt? Jo, varje sak i en miljö har ett uttryck. Habitat design handlar om att skapa det gemensamma uttrycket för en miljö. Isela har kompetensen att [...]

Fakta: Företagets historia

Isela grundades 2006 och drivs av inredaren, formgivaren och föreläsaren Patricia Trambevski. Redan från början hade Isela en bred repertoar. Företaget arbetar i huvudsak med design av inredning, formgivning, trendanalys, konceptuella kläder och föreläsningar. Isela [...]