Trendanalys

ISELA skräddarsyr trendanalyser som passar ert företag och marknad. Efter ett seminarie eller en mässa är det lätt att man känner – ”Hur ska vi kunna omsätta detta i produkter eller vilket trendteman är rätt för oss? Vilka trender kan vara viktigt för oss att hålla koll på?”

ENSKILDA TRENDANALYSER

Processen är väldigt individuell beroende på företag och marknad. Hos ISELA görs en enskild analys i samarbete med varje enskilt företag som sammanställs i en skräddarsydd rapport. Trenderna presenteras med hänsyn till marknader, målgrupper och varumärket.

Jag träffar dig gärna helt förutsättningslöst